دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 17 | تعداد کل بازدید های مطالب: 700 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ -
:: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ -
:: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ -
:: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ -
:: وزیر بهداشت از خبرگزاری ایرنا بازدید کرد - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان کتابخانه مرکزی و مدیریت اسناد و گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان کتابخانه مرکزی و مدیریت اسناد و گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: موسی‌پور معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی شد - ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ -
:: سراج: از تمامی سازمان‌ها بازرسی می‌کنیم - ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ -