• 1403/02/15 - 10:08
  • - تعداد بازدید: 89
  • - تعداد بازدید کنندگان: 83
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

بازدید کارشناسان بازرسی از مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

333407.mp3 بازدید کارشناسان بازرسی از مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

با عنایت به اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه در راستای تغییر ماهیت رویکردهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت تقویت فعالیت های نوآورانه و کارآفرینی با دستور ریاست محترم دانشگاه بازرسی گروهی به همراه تیم مدیریتی شامل معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و معاونت آموزش و مدیریت های منابع انسانی، منابع فیزیکی، امور مالی، حراست و همراهی مدیر بازرسی در تاریخ سه شنبه 1403/2/4 در راستای شناسایی مشکلات ، نیازها و چالش های مرکز آموزشی و درمانی سوانح سوختگی مطهری انجام و گزارش جامع و کاملی از مسائل مطروح تهیه و ارائه گردید.

در این بازدید ابتدا خانم دکتر رضوان مدنی مدیر بازرسی اهداف بازدید گروهی را مطرح و سپس ریاست و مدیریت و سایر پرسنل مرکز فعالیت های بیمارستان را تشریح و در نهایت مدیران همراه، نظرات و انتظارات را بیان کردند. 

  • گروه اخبار : گروه های محتوا
  • کد خبر : 333407
:
کلیدواژه ها
روح الله  مقدس نیکو
خبرنگار

روح الله مقدس نیکو

تصاویر

Template settings