• 1403/03/27 - 08:46
  • - تعداد بازدید: 95
  • - تعداد بازدید کنندگان: 94
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

بیمارستان سردار سلیمانی شهر قدس توسط گروه بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد پایش قرار گرفت

334741.mp3 بیمارستان سردار سلیمانی شهر قدس توسط گروه بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد پایش قرار گرفت

به منظور بررسی وضعیت موجود و مشکلات بیمارستان ها در تاریخ 13 خرداد 1403 بازدید گروهی به همراه کارشناسان مدیریت بازرسی و کارشناسان معاونت توسعه، معاونت درمان و معاونت غذا و دارو از بیمارستان سردار سلیمانی به عمل آمد.

 در این بازدید ابتدا جلسه ای با حضور دکتر فاطمه رضوان مدنی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مسئولین وکارکنان مرکز تشکیل گردید و ایشان در صحبت های خود تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و رسیدگی دقیق و به موقع به بیماران را در اولویت کار بیمارستان اعلام کردند و در ادامه کارکنان مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند، سپس از کلیه بخش های بیمارستان به همراه کارشناسان بازدید و چک لیست های مربوطه تکمیل و گزارشی تهیه گردید.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا
  • کد خبر : 334741
:
کلیدواژه ها
روح الله  مقدس نیکو
خبرنگار

روح الله مقدس نیکو

تصاویر

Template settings