• 1403/04/12 - 09:35
  • - تعداد بازدید: 20
  • - تعداد بازدید کنندگان: 20
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

معاونت بین الملل مورد بعدی بازدید های جامع تیم بازرسی دانشگاه بود

335442.mp3 معاونت بین الملل مورد بعدی بازدید های جامع تیم بازرسی دانشگاه بود

به گفته روابط عمومی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تاریخ 3 تیر ماه 1403 به همراه تیم بازرسی از واحدهای مختلف و با هماهنگی قبلی از معاونت بین الملل دانشگاه بازرسی به عمل آمد.

در ابتدا خانم دکتر رضوان مدنی ضمن تاکید بر اهداف بازرسی، عدم مچ گیری و با هدف ارتقاء فرایندها و بهبود عملکرد واحدها، تیم بازرسی را معرفی و پس از ارائه گزارش تیم مدیریتی معاونت بین الملل و بحث و تبادل نظر از قسمت های مختلف معاونت بازرسی به عمل آمد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا
  • کد خبر : 335442
:
کلیدواژه ها
روح الله  مقدس نیکو
خبرنگار

روح الله مقدس نیکو

تصاویر

Template settings