دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۰۲۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
 -۱  تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه
 -۲  تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و  . . .
 -۳  بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه
  ۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم
-۵   تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع
-۶   تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن
-۷   بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
-۸   تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری
-۹   سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات
-۱۰   راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن
  امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر مدیریت عملکرد یا واحدها و عناوین مشابه انجام می شود .
   محمود عسکری‌آزاد - جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور


دفعات مشاهده: 3532 بار   |   دفعات چاپ: 309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر