سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی
 
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان و خانواده

 

از سوابق و مسئولیت های دکتر رضوان مدنی می توان به:

 1. رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت حدود 2 سال
 2. رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کل کشور به مدت حدود 2 سال(معاون سازمان)
 3. رئیس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها کل کشور به مدت حدود 1 سال
 4. مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به مدت 5/1  سال
 5. مشاور رئیس دانشگاه و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 5/1 سال
 6. رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  به مدت 3 سال
 7. نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیأت مدیره و هیات امنا انجمن خیرین سلامت کرمانشاه  جمعاً به مدت 8 سال
 8. مدیر مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 7 سال
 9. مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در امور زنان به مدت ۷ سال
 10. ریاست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت ۷ سال
 11. پزشک و پزشک مسئول مراکز بهداشتی درمانی به مدت ۶ ماه
 12. رئیس عرصه پزشکی جامعه نگر (م.ب.د ثام الائمه )به مدت حدود یک سال
 13. مشاور استاندار استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ الی 1394 به مدت یک و نیم سال
 14. نماینده مؤسس در مدارس غیر انتفاعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت ۶ سال
 15. مدیر مسئول نشریه خبری، علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریچه )به مدت ۷ سال
 16. ریاست شورای منطقه ۲ کشوری روابط عمومی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال
 17. نائب رئیس شورای منطقه ۲ کشوری روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال
 18. دبیر اجرایی سمینار سراسری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران (سال ۱۳۸۱ )
 19. عضو کمیته علمی سمینار سراسری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران سال های ۱۳۸۰- ۱۳81
 20. عضویت در کارگروه اجتماعی استانداری کرمانشاه تا سال ۱۳۸۷
 21. عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه  تا سال ۱۳۸۸
 22. عضو هیئت منصفه مطبوعات استان کرمانشاه  تا سال ۱۳۸۸
 23. عضو اصلی شورای حل اختلاف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا سال ۱۳۸۷
 24. پزشک معتمد مرکزپزشکی حج از سال ۱۳۸۳ تاکنون
 25. پزشک و مدیر مرکز تحقیقات دیابت استان کرمانشاه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳
 26. عضو هیات موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت از سال ۱۳۸۸
 27. رئیس هیات موسس و مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیابتی کرمانشاه
 28. تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 29. مسئول حیطه نوآورانه سومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 30. مدیر و مبتکر پروژه اولین اتوبوس دیابت در کشور
 31. رئیس فدراسیون ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا استان کرمانشاه سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۵
Template settings